bausch

Melosus

Meloxikam

Vad är Melosus?


Melosus finns som en blekgul oral suspension som är avsedd att blandas med fodret eller ges direkt i munnen till hundar och katter. Melosus innehåller den aktiva substansen meloxikam i koncentrationen 0,5 mg/ml (till katter) och 1,5 mg/ml (till hundar). Melosus är ett generiskt läkemedel. Det innebär att Melosus liknar ett referensläkemedel som redan är godkänt i EU (Metacam). Undersökningar har gjorts för att visa att Melosus är bioekvivalent med referensläkemedlet, vilket innebär att Melosus tas upp och verkar i kroppen på samma sätt som Metacam.


Vad används Melosus för?


Melosus ges till hundar för att lindra inflammation och smärtor vid sjukdomar i muskler, leder och skelett. Det kan användas både vid akuta tillstånd, till exempel efter en skada, och vid kroniska (långvariga) sjukdomar. Till katter ges Melosus för att lindra inflammation och smärtor vid sjukdomar i muskler, leder och skelett.Hur verkar Melosus?


Melosus innehåller meloxikam, som tillhör läkemedelsklassen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Meloxikam verkar genom att hämma prostaglandinsyntesen. Prostaglandiner är ämnen som utlöser inflammation, smärta, exsudation (vätskeutsöndring) och feber och meloxikam minskar dessa reaktioner.


Hur har Melosuss effekt undersökts?


I studier har man undersökt hur Melosus tas upp och läkemedlets effekter i kroppen jämfört med Metacam.


Vilka biverkningar har Melosus?


Samma sporadiska biverkningar rapporteras för Melosus som för andra NSAID-läkemedel, såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, njursvikt och apati (håglöshet). Biverkningarna uppträder vanligtvis inom den första behandlingsveckan, är oftast övergående och försvinner när behandlingen har upphört. I mycket sällsynta fall kan de bli allvarliga eller livshotande.


Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i kontakt med djuret vidta?


Personer som är överkänsliga (allergiska) mot NSAID-läkemedel ska undvika kontakt med Melosus. Om någon råkar få i sig läkemedlet ska läkare omedelbart uppsökas. Visa upp bipacksedel eller etikett för läkaren.


Varför har Melosus godkänts?


Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) fann att man i enlighet med EU:s krav har visat att Melosus är bioekvivalent med Metacam. CVMP ansåg därför att nyttan med Melosus, liksom med Metacam, är större än riskerna vid lindring av inflammation och smärta vid sjukdomar i muskler, leder och skelett och rekommenderade att Melosus skulle godkännas för försäljning.


Nytta/riskförhållandet behandlas i modul 6 i detta EPAR.


Mer information om Melosus:


Den 21/02/2011 beviljade Europeiska kommissionen CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH ett godkännande för försäljning av Melosus som gäller i hela Europeiska unionen. Information om förskrivning av läkemedlet finns på kartongens etikett.


Denna sammanfattning aktualiserades senast 21/02/2011


Melosus

EMA/CVMP/510011/2010 Sida 2/2


EMA/CVMP/510011/2010 EMEA/V/C/002001


Sammanfattning av EPAR för allmänheten


Melosus

Meloxikam


Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det förklarar hur Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) bedömt den dokumentation som lämnats in och hur den kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.


Dokumentet kan inte ersätta en personlig diskussion med din veterinär. Vill du veta mer om sjukdomen eller behandlingen kan du kontakta din veterinär. Läs den vetenskapliga diskussionen (ingår också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CVMP bygger sina rekommendationer på.


Hemsida
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomi

© 2015.