ferring

Fevaxyn Pentofel


Mitä Fevaxyn Pentofel on?


Fevaxyn Pentofel on kissoille tarkoitettu rokote. Se on injektioneste (liuos) esitäytetyssä ruiskussa. Fevaxyn Pentofel sisältää seuraavat inaktivoidut virukset: kissan panleukopeniavirus, kissan rinotrakeiittivirus, kissan calicivirus, kissan leukemiavirus ja inaktivoitu kissan Chlamydophila felis - bakteeri.


Mihin Fevaxyn Pentofel -valmistetta käytetään?


Fevaxyn Pentofel -valmistetta käytetään yli 9 viikon ikäisten terveiden kissojen immunisointiin kissaruttoa ja leukemiaa sekä kissan rinotrakeiittiviruksen, caliciviruksen ja Chlamydophila felisn aiheuttamia hengitystiesairauksia vastaan.


Esitäytetyn ruiskun sisältö ravistetaan hyvin ja annetaan ihonalaisesti. Yhdeksän viikon ikäisille tai sitä vanhemmille kissoille annetaan kaksi annosta 3 - 4 viikon välein. Lisäannosta suositellaan sellaisessa ympäristössä eläville kissanpennuille, jossa on suuri riski saada kissan leukemiavirus, ja kissanpennuille, jotka ovat saaneet ensimmäisen annoksen ennen 12 viikon ikää. Tämän jälkeen Fevaxyn Pentofel annetaan kerran vuodessa.


Miten Fevaxyn Pentofel vaikuttaa?


Fevaxyn Pentofel sisältää pienen määrän neljää inaktivoitua virusta ja yhtä inaktivoitua bakteeria. Kissalle annetun injektion aiheuttama lievä altistus auttaa kissan immuunijärjestelmää tunnistamaan nämä virukset ja bakteerin ja hyökkäämään niitä vastaan. Altistuessaan näille viruksille ja bakteerille myöhemmässä elämänvaiheessa kissa ei saa infektiota tai se saa huomattavasti lievemmän infektion.


Miten Fevaxyn Pentofel -valmisteen tehoa on tutkittu?


Fevaxyn Pentofel -valmistetta on tutkittu kissan leukemian, kissan rinotrakeiittiviruksen, caliciviruksen ja Chlamydophila felisn aiheuttamien hengitystiesairauksien sekä kissan panleukopeniaviruksen aiheuttaman taudin osalta.


Lisäksi useilla erirotuisilla kissoilla tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, aiheuttaako Fevaxyn Pentofel sivuvaikutuksia ensimmäisen ja toisen rokotuksen jälkeen.


Mitä hyötyä Fevaxyn Pentofel -valmisteesta on havaittu tutkimuksissa?


Fevaxyn Pentofel -valmisteen on osoitettu tehoavan kissan leukemiaan, kissan rinotrakeiittiviruksen, caliciviruksen ja Chlamydophila felisn aiheuttamiin hengitystiesairauksiin sekä kissan panleukopeniaviruksen aiheuttamaan tautiin.


Sivuvaikutuksia koskeneessa tutkimuksessa ensimmäisen rokotuksen yhteydessä sivuvaikutuksia ei havaittu 94,2 prosentilla kissoista ja toisen rokotuksen yhteydessä 99 prosentilla kissoista.


Mitkä ovat Fevaxyn Pentofel -valmisteen sivuvaikutukset?


Joillakin rokotetuilla kissoilla voi ilmetä ohimenevää kuumeilua, oksentelua, ruokahaluttomuutta (kissa ei syö) ja/tai alakuloisuutta. Nämä sivuvaikutukset häviävät yleensä 24 tunnin kuluessa.


Satunnaisesti injektiokohdassa voidaan havaita turvotusta, kipua, kutinaa tai karvojen lähtöä. Erittäin harvoissa tapauksissa on havaittu anafylaktinen reaktio (vakava allergia), joka ilmenee ensimmäisinä tunteina rokotuksen jälkeen ja johon liittyy edeemaa (nestettä ihon alla), kutinaa, hengitysvaikeuksia ja sydämen toiminnan häiriöitä, vakavia maha-suolikanavan oireita tai sokki.


Mitä varotoimenpiteitä lääkevalmistetta antavien tai eläimen hoitoon osallistuvien henkilöiden on noudatettava?


Fevaxyn Pentofel sisältää mineraaliöljyä. Vahinkoinjektio voi aiheuttaa kovaa kipua ja turvotusta erityisesti, jos ruiske annetaan niveleen tai sormeen, mutta aiheuttaa sormen menetyksen vain harvinaisissa tapauksissa. Jos valmistetta injisoidaan vahingossa henkilöön, on tämän käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen, vaikka injisoitu määrä olisi hyvin pieni. Pakkausseloste tulee näyttää lääkärille. Lääkäriin tulee ottaa yhteyttä uudelleen, jos kipu jatkuu yli 12 tuntia lääkärintarkastuksen jälkeen.


Miksi Fevaxyn Pentofel on hyväksytty?


Eläinlääkekomitea (CVMP) päätti, että Fevaxyn Pentofel -valmisteen edut ovat sen riskejä suuremmat yhdeksän viikon ikäisten tai sitä vanhempien terveiden kissojen immunisoinnissa kissan viruksia vastaan. Komitea suosittelee, että Fevaxyn Pentofel -valmisteelle annetaan myyntilupa. Hyötyriskisuhteesta on esitetty tieteellisen keskustelun tämän EPAR.

Muita tietoja Fevaxyn Pentofel -valmisteesta:


Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Fevaxyn Pentofel -valmistetta varten 5. helmikuuta 1997. Tietoja tämän valmisteen reseptistatuksesta on myyntipäällysmerkinnöissä.


Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi kesäkuussa 2013.


EMA/CVMP/21903/2007 EMEA/V/C/000030


Julkinen EPAR-yhteenveto


Fevaxyn Pentofel


Tämä teksti on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointikertomuksesta (EPAR). Tekstissä selitetään, miten eläinlääkekomitea (CVMP) on arvioinut toimitettuja asiakirjoja ja päätynyt suosituksiin lääkkeen käytöstä.


Tämä asiakirja ei korvaa henkilökohtaista keskustelua eläinlääkärin kanssa. Jos tarvitset lisätietoja eläimesi sairaudesta tai hoidosta, ota yhteyttä eläinlääkäriisi. Jos haluat CVMP:n suositusten perusteella lisätietoa, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös arviointikertomukseen).


Kotisivun
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSvenska

© 2015.