ucb

Semintra

telmisartaani

Mitä Semintra on?


Semintra on lääke, joka sisältää vaikuttavana aineena telmisartaania. Sitä on saatavana 4 mg/ml oraaliliuoksena.


Mihin Semintraa käytetään?


Semintraa käytetään vähentämään proteinuriaa (valkuaista virtsassa). Sitä voi esiintyä kroonisten munuaissairauksien yhteydessä kissoilla. Kyseessä on vanhempien kissojen tavallinen sairaus, jolle on tunnusomaista ajan mittaan tapahtuva asteittainen munuaisten toiminnan heikentyminen.


Suositeltu annos on 1 mg telmisartaania kehon painokiloa kohden kerran päivässä annettuna suun kautta käyttämällä mukana seuraavaa mittaruiskua.


Miten Semintra vaikuttaa?


Semintran vaikuttava aine telmisartaani on angiotensiini-II-reseptorin antagonisti, mikä tarkoittaa sitä, että se salpaa angiotensiini II -nimisen hormonin toiminnan kehossa. Angiotensiini II on voimakas vasokonstriktori (verisuonia supistava aine). Salpaamalla reseptorin, johon angiotensiini II normaalisti kiinnittyy, telmisartaani estää hormonia vaikuttamasta ja mahdollistaa verisuonten laajenemisen. Tällöin ilmenevä verenpaineen lasku johtaa valkuaisen vähenemiseen virtsassa, mikä saattaa hidastaa munuaissairauden etenemistä.

Miten Semintraa on tutkittu?


Semintraa verrattiin benatsepriiliin (toinen eläinlääketieteen proteinuiassa käyttämä lääke) kenttätutkimuksessa, johon osallistui 224 enimmäkseen yli 11-vuotiasta kissaa, joilla oli pitkäaikainen munuaissairaus. Pääasiallinen tehon mitta oli kyky vähentää valkuaista virtsassa.


Mitä hyötyä Semintrasta on havaittu tutkimuksissa?


Semintra oli yhtä tehokasta kuin benatsepriili valkuaisen vähentämisessä virtsassa kissoilla, joilla on pitkäaikainen munuaissairaus. Semintra vähensi valkuaisen määrää virtsassa ensimmäisen seitsemän päivän aikana hoidon alkamisesta lukien.


Mitä riskejä Semintraan liittyy?


Lieviä ja ohimeneviä suoleen vaikuttavia sivuvaikutuksia, joita esiintyi harvoin (useammalla kuin yhdellä mutta alle kymmenellä eläimellä kymmenestä tuhannesta), olivat (pienenevässä esiintymisjärjestyksessä) lievä ja ajoittainen regurgitaatio, oksentelu, ripuli ja löysät ulosteet. Myös verenpaineen lasku ja veren punasolujen määrän vähenemistä saatetaan havaita.


Luettelo Semintran kaikista ilmoitetuista sivuvaikutuksista on pakkausselosteessa.


Semintraa ei saa antaa tiineille eikä imettäville kissoille. Sitä ei myöskään saa antaa eläimille, jotka ovat yliherkkiä telmisartaanille tai valmisteen jollekin muulle aineosalle.


Mitä varotoimenpiteitä lääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava?


Jos Semintraa on nielty vahingossa, on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, ja lääkärille on näytettävä pakkausseloste tai lääkepakkaus. Semintraa antavan henkilön on vältettävä sen joutumista silmiin. Mikäli sitä joutuu kosketuksiin silmien kanssa, silmät on huuhdeltava vedellä. Kädet on pestävä lääkkeen antamisen jälkeen. Erityisesti raskaana olevien naisten on vältettävä kontaktia valmisteeseen. Telmisartaanille tai jollekin muulle angiotensiini-II-reseptorin antagonistille yliherkkien ihmisten on vältettävä kontaktia Semintraan.


Miksi Semintra on hyväksytty?


Eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Semintran hyöty on sen riskejä suurempi hyväksytyissä käyttöaiheissa ja suositteli myyntiluvan myöntämistä Semintralle. Hyöty-riskisuhde on tämän EPAR- arviointilausunnon tieteellisen käsittelyn osiossa.


Muita tietoja Semintrasta:


Euroopan komissio myönsi 13.02.2013 Semintralle koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan. Tietoja tämän valmisteen reseptistatuksesta on myyntipäällysmerkinnässä/ulkopakkauksessa.


Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 13.02.2013.


EMA/807628/2012 EMEA/V/C/002436


Julkinen EPAR-yhteenveto


Semintra

telmisartaani


Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR). Tekstissä selitetään, miten eläinlääkekomitea (CVMP) on päätynyt suosituksiin lääkkeen käytöstä toimitetun aineiston perusteella.


Tämä teksti ei korvaa henkilökohtaista keskustelua eläinlääkärin kanssa. Jos tarvitset lisätietoja eläimesi terveydentilasta tai hoidosta, ota yhteyttä eläinlääkäriisi. Jos haluat lisätietoa CVMP:n suositusten perusteista, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös EPAR-arviointilausuntoon).


Kotisivun
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSvenska

© 2015.