bausch

MS-H Vaccine

Co to jest szczepionka MS-H?


Szczepionka MS-H to szczepionka zawierająca szczep bakterii Mycoplasma synoviae o nazwie MS-H. Szczepionka jest dostępna w postaci kropli do oczu.


W jakim celu stosuje się szczepionkę MS-H?


Szczepionkę MS-H stosuje się u kurcząt od 5. tygodnia życia w celu ochrony przed zakażeniem Mycoplasma synoviae. Bakteria ta wywołuje zakażenia u ptaków, najczęściej w płucach i workach powietrznych – specjalnych workach w organizmach ptaków, w których podczas oddychania przechowywane jest powietrze. Zakażenie Mycoplasma synoviae jest także przyczyną słabej jakości skorupy jaj ptaków. Szczepionka MS-H jest stosowana u młodych kurcząt hodowanych jako przyszłe brojlery (na mięso) i nioski (do produkcji jaj) w celu zmniejszenia zmian chorobowych w workach powietrznych i zmniejszenia liczby jaj z nieprawidłowo wytworzoną skorupą.


Szczepionka MS-H jest podawana w postaci 1 kropli do jednego oka. Należy zaszczepić całe stado w tym samym czasie.


Jak działa szczepionka MS-H?


Szczepionka MS-H zawiera żywy, atenuowany szczep Mycoplasma synoviae. Określenie „atenuowany” oznacza, że szczep został osłabiony tak, by nie wywoływać choroby.


Szczepionka MS-H, tak jak wszystkie szczepionki, działa poprzez „uczenie” układu odpornościowego (naturalny system obronny organizmu), jak bronić się przed chorobą. Po podaniu szczepionki MS-H kurczętom układ odpornościowy rozpoznaje osłabiony szczep jako obcy i wytwarza przeciwciała przeciwko niemu. W przyszłości, w razie ponownego zetknięcia się zwierząt z Mycoplasma synoviae, układ odpornościowy będzie w stanie szybciej wytworzyć odpowiedź. Pomoże to chronić zwierzęta przed tą chorobą.


Jak badano szczepionkę MS-H?


Firma przedstawiła wyniki badań laboratoryjnych i jednego badania terenowego. Przeprowadzono badanie laboratoryjne w modelu prowokowanego zakażenia Mycoplasma synoviae oraz badanie dotyczące oceny wpływu szczepienia na nieprawidłowości budowy skorupy jaja. W badaniu terenowym obserwowano zaszczepione kurczęta po przeniesieniu ich do stada, w którym w przeszłości występowało zakażenie Mycoplasma synoviae.


Jakie korzyści ze stosowania szczepionki MS-H zaobserwowano w badaniach?


W badaniach laboratoryjnych wykazano, że szczepionka MS-H zmniejsza zniszczenia chorobowe worków powietrznych i liczbę jaj z nieprawidłowo wytworzoną skorupą. Badanie terenowe nie wniosło dodatkowych informacji.


Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem szczepionki MS-H?


Nie stwierdzono działań niepożądanych po szczepieniu.


Szczepionki nie należy stosować u ptaków w okresie składania jaj lub w ciągu pięciu miesięcy od rozpoczęcia okresu składania jaj.


Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?


W razie przypadkowego rozpryśnięcia szczepionki na twarz i oczy należy niezwłocznie przemyć je wodą.


Co to jest okres karencji?


Okres karencji to czas, jaki musi upłynąć po podaniu leku, aby zwierzę mogło zostać zabite, a mięso wykorzystane do spożycia przez ludzi lub aby jaja lub mleko mogły zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. W przypadku szczepionki MS-H okres karencji dla mięsa i jaj wynosi zero dni.


Na jakiej podstawie zatwierdzono szczepionkę MS-H?


CVMP uznał, że korzyści ze stosowania szczepionki MS-H przewyższają ryzyko przy czynnym uodpornianiu przyszłych brojlerów rozpłodowych, przyszłych niosek reprodukcyjnych i przyszłych niosek w celu zmniejszenia zmian chorobowych w workach powietrznych i zmniejszenia liczby jaj

z nieprawidłowo wytworzoną skorupą wskutek zakażenia Mycoplasma synoviae i zalecił przyznanie

pozwolenia na dopuszczenie szczepionki MS-H do obrotu. Stosunek korzyści do ryzyka znajduje się w module dotyczącym dyskusji naukowej niniejszego sprawozdania EPAR.


Inne informacje dotyczące szczepionki MS-H?


W dniu 14/06/2011 Komisja Europejska przyznała firmie Pharmsure Ltd pozwolenie na dopuszczenie do szczepionki MS-H do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii dostępności tego produktu znajdują się na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym.


Data ostatniej aktualizacji: 14/06/2011


EMA/477996/2011 EMEA/V/C/000161


Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa


Szczepionka MS-H

szczepionka przeciwko Mycoplasma synoviae – szczep MS-H


Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego. Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji doprowadziła do ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego.


Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia lub leczenia zwierzęcia należy skontaktować się z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP należy zapoznać się z dyskusją naukową (również częścią EPAR).


Strona główna
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.