endo

Semintra

telmisartan

Wat is Semintra?


Semintra is een geneesmiddel dat de werkzame stof telmisartan bevat. Het is verkrijgbaar als 4 mg/ml orale oplossing.


Wanneer wordt Semintra voorgeschreven?


Semintra wordt gebruikt om proteïnurie (eiwit in de urine) te verminderen. Dit kan voorkomen bij chronische (langdurige) nierziekte bij katten, een veel voorkomende aandoening bij oudere katten, gekenmerkt door een in de loop der tijd steeds slechter functioneren van de nieren.


De aanbevolen dosis is 1 mg telmisartan per kilogram lichaamsgewicht, eenmaal per dag met behulp van de bijgeleverde injectiespuit toe te dienen in de bek van het dier.


Hoe werkt Semintra?


De werkzame stof van Semintra, telmisartan, is een angiotensine II-receptorantagonist. Het voorkomt de werking van angiotensine II, een hormoon in het lichaam. Angiotensine II is een krachtige vasoconstrictor (een stof die de bloedvaten vernauwt). Door blokkering van de receptor waaraan angiotensine II zich gewoonlijk bindt, verhindert telmisartan de werking van het hormoon, waardoor

de bloedvaten kunnen verwijden. Daardoor kan de bloeddruk dalen met als gevolg minder eiwit in de urine, zodat de nierziekte wellicht minder snel verergert.


Hoe is Semintra onderzocht?


Semintra werd vergeleken met benazepril (een ander diergeneesmiddel dat gebruikt wordt om proteïnurie te verminderen) in een veldstudie onder 224 katten van meestal meer dan 11 jaar oud die lijden aan chronische nierziekte. De belangrijkste maatstaf van de werkzaamheid was het vermogen om met het middel proteïnurie te verminderen.


Welke voordelen bleek Semintra tijdens de studies te hebben?


Semintra was even werkzaam als benazepril bij het verminderen van proteïnurie bij katten met chronische nierziekte. Semintra verlaagde het eiwit in de urine binnen de eerste zeven dagen na aanvang van de behandeling.


Welke risico’s houdt het gebruik van Semintra in?


Milde, voorbijgaande bijwerkingen die het maagdarmkanaal betroffen en die zelden voorkwamen (meer dan 1 maar minder dan 10 op de 10 000 dieren) waren (in afnemende volgorde van frequentie) lichte, intermitterende oprispingen, braken, diarree of zachte ontlasting. Ook kan een daling van de bloeddruk en een verlaging van de rodebloedceltelling worden waargenomen.


Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Semintra.


Semintra mag niet worden gegeven aan drachtige of zogende katten. Het mag evenmin worden toegediend aan dieren die overgevoelig zijn voor telmisartan of voor enig ander bestanddeel van het middel.


Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt?


Bij onbedoeld inslikken van Semintra moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd en hem/haar de bijsluiter of het etiket worden getoond. Degene die Semintra toedient, moet voorkomen het middel in de ogen te krijgen. Mocht dit toch gebeuren, dan moeten de ogen met water worden gespoeld. De handen moeten na toediening van het middel worden gewassen. Zwangere vrouwen moeten bijzonder voorzichtig te werk gaan om contact met het middel te vermijden. Mensen die overgevoelig zijn voor telmisartan of voor andere angiotensine II-receptorantagonisten, moeten contact met Semintra vermijden.


Waarom is Semintra goedgekeurd?


Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geconcludeerd dat de voordelen van Semintra groter zijn dan de risico’s van de behandeling wanneer het middel gebruikt wordt voor de goedgekeurde indicaties en heeft aanbevolen een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van Semintra. De baten-risicoverhouding is te vinden in de module wetenschappelijke discussie van dit EPAR.

Overige informatie over Semintra:


De Europese Commissie heeft op 13.02.2013 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Semintra verleend. Op het etiket of de buitenverpakking staat of dit geneesmiddel al dan niet uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar is.


Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 13.02.2013.


EMA/807628/2012 EMEA/V/C/002436


EPAR-samenvatting voor het publiek


Semintra

telmisartan


Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Doel ervan is uit te leggen hoe de op de ingediende documentatie gebaseerde beoordeling van het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de aanbevelingen wat betreft de gebruiksvoorwaarden.


Dit document vormt geen vervanging voor rechtstreeks overleg met uw dierenarts. Neem contact op met uw dierenarts als u meer informatie wilt over de aandoening of behandeling van uw dier. De wetenschappelijke discussie waarop de aanbevelingen van het CVMP zijn gebaseerd, is eveneens in het EPAR opgenomen.


Startpagina
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.