bristol

MS-H Vaccin

Vaccin tegen Mycoplasma synoviae

Wat is MS-H Vaccin?


MS-H Vaccin is een vaccin dat een stam bevat van de bacterie Mycoplasma synoviae, genaamd MS-H. Het is verkrijgbaar als oogdruppels.


Wanneer wordt MS-H Vaccin voorgeschreven?


MS-H Vaccin wordt gebruikt bij kippen vanaf de leeftijd van vijf weken om ze te beschermen tegen Mycoplasma synoviae. Deze bacterie veroorzaakt infecties bij vogels, doorgaans in de longen en de ‘luchtzakjes’, de speciale zakjes in het lichaam van een vogel waarin de lucht tijdens het ademen wordt opgeslagen. Een infectie met Mycoplasma synoviae gaat ook gepaard met een slechte kwaliteit van de eierschaal. MS-H Vaccin wordt gebruikt bij toekomstige vleeskuikenmoederdieren (voor vlees) en toekomstige leghennen (voor de eierproductie) ter vermindering van luchtzakbeschadigingen en ter vermindering van het aantal eieren met afwijkende schaalvorming.


MS-H Vaccin wordt toegediend als één oogdruppel per oog. De hele groep moet tegelijkertijd worden gevaccineerd.Hoe werkt MS-H Vaccin?


MS-H Vaccin bevat een levende, verzwakte stam van Mycoplasma synoviae. ‘Verzwakt’ houdt in dat de stam eerst zodanig is verzwakt, dat deze de ziekte niet meer kan veroorzaken.


MS-H Vaccin werkt net als alle vaccins door het immuunsysteem (het natuurlijke afweersysteem van het lichaam) te ‘leren’ zich tegen een ziekte te verdedigen. Wanneer MS-H Vaccin aan kippen wordt toegediend, herkent het immuunsysteem de verzwakte stam als ‘vreemd’ en maakt het er

antilichamen tegen aan. Als de dieren in de toekomst worden blootgesteld aan Mycoplasma synoviae is het immuunsysteem in staat sneller te reageren. Dit helpt de kippen tegen de ziekte te beschermen.


Hoe is MS-H Vaccin onderzocht?


De firma presenteerde gegevens uit laboratoriumonderzoeken en van één veldonderzoek. Tot het laboratoriumonderzoek behoorde ook een provocatietestmodel met infectie met Mycoplasma synoviae en een onderzoek waarin werd gekeken naar het effect van de vaccinatie op afwijkingen in de eierschaal. In het veldonderzoek werd gekeken naar hoe de gevaccineerde kippen het deden, nadat zij waren verplaatst naar een groep met een geschiedenis van infecties met Mycoplasma synoviae.


Welke voordelen bleek MS-H Vaccin tijdens de studies te hebben?


Uit de laboratoriumonderzoeken bleek dat MS-H Vaccin de schade aan de luchtzakjes en het aantal eieren met een afwijkende schaal vermindert. Uit het veldonderzoek kwam geen aanvullende informatie naar voren.


Welke risico’s houdt het gebruik van MS-H Vaccin in?


Het vaccin heeft geen bekende bijwerkingen.


Het mag niet aan vogels in leg worden toegediend of binnen vijf weken na aanvang van de legperiode.


Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt?


Onbedoelde spatten in gezicht en ogen moeten zorgvuldig met water worden af- respectievelijk uitgespoeld.


Hoe lang is de wachttijd?


De wachttijd is de tijd tussen de toediening van het geneesmiddel en de tijd dat het dier kan worden geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie of eieren of melk voor menselijke consumptie. De wachttijd voor MS-H Vaccin voor vlees en eieren is nul dagen.


Waarom is MS-H Vaccin goedgekeurd?


Het Comité voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geconcludeerd dat de voordelen van MS-H Vaccin groter zijn dan de risico’s ervan voor actieve immunisatie van toekomstige vleeskuikenmoederdieren, toekomstige leghenmoederdieren en toekomstige leghennen ter vermindering van luchtzaklaesies en ter reducering van het aantal eieren met afwijkende

schaalvorming veroorzaakt door Mycoplasma synoviae en heeft de aanbeveling gedaan een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van MS-H Vaccin. Een overzicht van de voordelen en risico’s vindt u in het deel met de wetenschappelijke discussie van dit EPAR.


Overige informatie over MS-H Vaccin:


De Europese Commissie heeft op 14/06/2011 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van MS-H Vaccin verleend aan de firma Pharmsure Ltd. Op het etiket/de verpakking staat of dit product al dan niet uitsluitend op recept verkrijgbaar is.


Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 14/06/2011.


EMA/477995/2011 EMEA/V/C/000161


EPAR-samenvatting voor het publiek


MS-H Vaccin

Vaccin tegen Mycoplasma synoviae stam MS-H


Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Doel ervan is uit te leggen hoe de op de ingediende documentatie gebaseerde beoordeling van het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de aanbevelingen wat betreft de gebruiksvoorwaarden.


Dit document vormt geen vervanging voor rechtstreeks overleg met uw dierenarts. Neem contact op met uw dierenarts als u meer informatie wilt over de aandoening of behandeling van uw dier. De wetenschappelijke discussie waarop de aanbevelingen van het CVMP zijn gebaseerd, is eveneens in het EPAR opgenomen.


Startpagina
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiPolskiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.