leslaboratoireservier

Meloxoral

Meloxicam

X’inhu Meloxoral?


Meloxoral huwa ppreżentat bħala sospensjoni orali ta’ kulur safrani ċar li għandu jingħata mħallat mal- ikel jew direttament fil-ħalq lil klieb jew qtates. Meloxoral fih is-sustanza attiva meloxicam f’żewġ qawwiet 0.5ml/mg (qtates) u 1.5mg/ml (klieb) għal sospensjoni orali. Meloxoral huwa ‘ġeneriku’ li jfisser li Meloxoral huwa simili għal ‘mediċina veterinarja ta’ referenza’ li hija diġà awtorizzata fl-UE (Metacam). Saru studji sabiex jagħtu prova li Meloxoral huwa ‘bijoekwivalenti’ għal mediċina veterinarja ta’ referenza li tfisser li Meloxoral huwa ekwivalenti għal Metacam bil-mod li huwa assorbit u użat mill-ġisem.


Għalxiex jintuża Meloxoral ?


Meloxoral jintuża fil-klieb sabiex jitnaqqsu l-infjammazzjoni u l-uġigħ fil-problemi muskuloskeletali. Jista’ jintuża kemm għad-disturbi akuti, osservati pereżempju wara korriment, kif ukoll għad-disturbi kroniċi (fit-tul). Fil-qtates Meloxoral jintuża biex itaffi infjammazzjoni u wġigħ f’disturbi muskoskeletali kroniċi.


Kif jaħdem Meloxoral?


Meloxoral fih meloxicam li jappartjeni għall-klassi ta’ mediċini msejħa mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (NSAIDs). Meloxicam jaġixxi billi jinibixxi s-sinteżi tal-prostaglandini. Minħabba li l- prostaglandini huma sustanzi li jikkawżaw l-infjammazzjoni, l-uġigħ, il-ħruġ ta’ għaraq u d-deni, meloxicam inaqqas dawn ir-reazzjonijiet.


Kif ġiet studjata l-effikaċja ta’ Meloxoral?


L-istudji li saru ħarsu lejn kif Meloxoral ġie assorbit u l-effetti tiegħu fil-ġisem, meta mqabbel ma’ Metacam.


X’inhuma l-effetti sekondarji ta’ Meloxoral?


Effetti sekondarji okkażjonali ta’ Meloxoral huma dawk li jidhru bl-NSAIDs, bħat-telf ta’ aptit, rimetter, dijarrea, demm fil-feċi, kollass renali u apatija (nuqqas ta’ vitalità). Ġeneralment, dawn l-effetti sekondarji jseħħu mal-ewwel ġimgħa tat-trattament u huma temporanji u jisparixxu ladarba t- trattament jitwaqqaf. F’każijiet verament rari, jistgħu jkunu serji jew fatali.


X’inhuma l-prekawzjonijiet għall-persuna li tagħti l-mediċina jew li tiġi f’kuntatt mal- annimal?


Il-persuni ipersensittivi (allerġiċi) għall-NSAIDs għandhom jevitaw il-kuntatt ma' Meloxoral. F’każ li l- prodott jinbela’ minn persuna, din għandha tkellem minnufih lil tabib. Fil-każ ta’ inġestjoni aċċidentali, wieħed għandu jfittex parir mediku minnufih u għandu juri l-Fuljett ta’ Tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.


Għaliex ġie approvat Meloxoral?


Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) ikkunsidra li, skont ir-rekwiżiti tal- Unjoni Ewropea, Meloxoral kien jidher bħala bijoekwivalenti għal Metacam. Għalhekk l-opinjoni tas- CVMP kienet li, l-istess bħal Metacam, il-benefiċċji ta’ Meloxoral huma akbar mir-riskji tiegħu meta jintuża sabiex tittaffa infjammazzjoni jew f’uġigħ muskoskeletali u rrakomandaw li Meloxoral għandu jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.


Il-bilanċ bejn il-benefiċċju-riskju jista’ jinstab fil-modulu 6 ta’ dan l-EPAR.


Aktar tagħrif dwar Meloxoral:


Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal Meloxoral lil LeVet B.V fl-19/11/2010. L-informazzjoni dwar l-istat tal-preskrizzjoni ta' dan il-prodott tinstab fuq it-tikketta ta' dan il-pakkett.


Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fl-19/11/2010.


Meloxoral

EMA/499888/2010 Paġna 2/2


EMA/499888/2010 EMEA/V/C/151


Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku


Meloxoral

Meloxicam


Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport ta’ Valutazzjoni Pubblika Ewropew (EPAR). L-iskop tiegħu huwa li jispjega kif il-valutazzjoni li saret mill-Kumitat għal Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il- kundizzjonijiet tal-użu.


Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi d-diskussjoni wiċċ imb’wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk teħtieġ aktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew il-kura tal-kundizzjoni medika tal-annimal tiegħek, ikkuntattja lill-veterinarju tiegħek. Jekk trid aktar informazzjoni abbażi tar- rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra d-Diskussjoni Xjentifika (ukoll parti mill-EPAR).


Paġna ewlenija
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarNederlandsPolskiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.