shire

MS-H Vaccine

vaċċin kontra Mycoplasma synoviae

X’inhu MS-H Vaccine?


MS-H Vaccine huwa vaċċin li fih razza tal-batterju Mycoplasma synoviae msejjaħ MS-H. Jiġi bħala qtar tal-għajnejn.


Għal xiex jintuża MS-H Vaccine?


MS-H Vaccine jintuża fit-tiġieġ minn ħames ġimgħat ta’ età biex jipproteġihom kontra Mycoplasma synoviae. Dan il-batterju jikkawża infezzjonijiet fl-għasafar, ġeneralment fil-pulmuni u fil-‘boroż tal- arja’, il-boroż speċjalizzati fil-ġisem tal-għasfur fejn l-arja tinħażen waqt it-teħid tan-nifs. Infezzjoni bi Mycoplasma synoviae hija wkoll assoċjata ma’ kwalità dgħajfa tal-qoxra tal-bajda. MS-H Vaccine jintuża fit-tiġieġ żgħar imrobbija biex ikunu brojlers (għal-laħam) u għall-bajd (għall-produzzjoni tal- bajd) biex inaqqas il-ħsara lill-boroż tal-arja u jnaqqas in-numru ta’ bajd bi qxur anormali.


MS-H Vaccine jingħata bħala taqtira waħda tal-għajnejn ġewwa għajn waħda. Il-qatgħa kollha għandha titlaqqam fl-istess ħin.


Kif jaħdem MS-H Vaccine?


MS-H vaccine fih razza ħajja, attenwata ta’ Mycoplasma synoviae. ‘Attenwata’ tfisser li r-razza l-ewwel tkun ġiet imdgħajfa sabiex ma tikkawżax mard.


MS-H Vaccine, bħall-vaċċini kollha, jaħdem billi ‘jgħallem’ lis-sistema immuni (id-difiżi naturali tal- ġisem) kif tiddefendi ruħha kontra marda. Meta MS-H Vaccine jingħata lit-tiġieġ is-sistema immuni


tagħraf ir-razza mdgħajfa bħala ‘barranija’ u tibni difiżi kontriha. Fil-futur, jekk l-annimali jiġu esposti għal Mycoplasma synoviae, is-sistema immuni tkun kapaċi tirrispondi b’mod aktar mgħaġġel. Dan jgħin biex jipproteġi kontra l-marda.


Kif ġie studjat MS-H Vaccine?


Il-kumpanija ppreżentat dejta minn studji fil-laboratorju u minn prova waħda fuq il-post. L-istudji fil- laboratorju kienu jinkludu mudell bi sfida tal-infezzjoni Mycoplasma synoviae kif ukoll studju li ħares lejn l-effett tal-vaċċinazzjoni fuq l-anormalitajiet fuq il-qxur tal-bajd. L-istudju fuq il-post ħares lejn kif marru t-tiġieġ imlaqqma meta tpoġġew ma’ qatgħat bi storja ta’ infezzjoni bi Mycoplasma synoviae.


Liema benefiċċju wera MS-H Vaccine waqt l-istudji li twettqu?


L-istudji fil-laboratorju wrew li MS-H Vaccine jnaqqas il-ħsara lill-boroż tal-arja u jnaqqas in-numru ta’ bajd b’anormalitajiet fil-qxur. L-istudju fuq il-post ma ġabx informazzjoni addizzjonali.


X’riskji huma assoċjati ma’ MS-H Vaccine?


Il-vaċċin ma għandux effetti sekondarji magħrufa.


Ma għandux jintuża f’għasafar li jkunu qegħdin ibidu jew fi żmien ħames ġimgħat minn meta jibdew il- perjodu li fih jbidu.


Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt mal-annimal?


Kwalunkwe titjir aċċidentali fuq il-wiċċ jew fuq l-għajnejn għandu jitlaħlaħ sew bl-ilma.


Kemm għandu jitħalla żmien qabel l-annimal jinqatel u l-laħam tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem (perjodu ta’ tiżmim)?


Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li għandu jitħalla wara l-għoti tal-mediċina u qabel l-annimal ikun jista’ jinqatel u l-laħam jintuża għall-konsum mill-bniedem jew qabel il-bajd jew il-ħalib ikun jista’ jintuża għall-konsum mill-bniedem. Il-perjodu ta’ tiżmim għal MS-H Vaccine għal-laħam u l-bajd huwa ta’ żero jiem.


Għaliex ġie approvat MS-H Vaccine?


Is-CVMP ikkonkluda li l-benefiċċji ta’ MS-H Vaccine jegħlbu r-riskji għall-immunizzazzjoni attiva ta’ tiġieġ li sejrin jitrabbew għall-bajd, tiġieġ li sejrin jitrabbew għal-laħam u tiġieġ li sejrin jitrabbew għall-bajd biex jitnaqqsu l-leżjonijiet fil-borża tal-arja u jitnaqqsu n-numru ta’ bajd b’formazzjoni anormali tal-qoxra kkawżata minn Mycoplasma synoviae, u rrakkomanda li MS-H Vaccine jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Il-bilanċ tal-benefiċċju-riskju jista’ jinstab fil-modulu tad- diskussjoni xjentifika ta’ dan l-EPAR.


Tagħrif ieħor dwar MS-H Vaccine:


Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida madwar l-Unjoni Ewropea, għal MS-H vaccine lil Pharmsure Ltd fi 14/06/2011. L-informazzjoni dwar l-istat tal-preskrizzjoni ta’ dan il- prodott tista’ tiġi kkonsultata fuq it-tikketta/pakkett ta’ barra.


Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi 14/06/2011.


MS-H Vaccine


Paġna 2/2


EMA/477994/2011 EMEA/V/C/000161


Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku


MS-H Vaccine

vaċċin kontra Mycoplasma synoviae razza MS-H


Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni. L-għan tiegħu huwa li jispjega kif il-valutazzjoni mwettqa mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il- kundizzjonijiet tal-użu.


Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb'wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk teħtieġ iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew it-trattament tal-annimal tiegħek, ikkuntattja lill-veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni relatata mar-rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra d-Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR).


Paġna ewlenija
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarNederlandsPolskiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.