shire

MS-H Vaccine

Vakcina nuo MS-H padermės Mycoplasma synoviae

Kas yra MS-H Vaccine?


MS-H Vaccine yra vakcina, kurios sudėtyje yra MS-H padermės bakterijos Mycoplasma synoviae. Ji tiekiama kaip akių lašai.


Kam naudojamas MS-H Vaccine?


MS-H Vaccine naudojamas viščiukams nuo penkių savaičių amžiaus apsaugoti nuo Mycoplasma synoviae. Ši bakterija sukelia infekcijas paukščiams, paprastai plaučiuose ir „oro maišuose“ – paukščio kūne esančiuose specialiuose maišeliuose, kur kvėpuojant kaupiasi oras. Mycoplasma synoviae infekcija taip pat lemia prastą kiaušinio lukšto kokybę. MS-H Vaccine skiriamas jauniems viščiukams, kurie auginami kaip būsimi broileriai (mėsai) ir būsimos dedeklės (kiaušiniams dėti), norint sumažinti oro maišų pažeidimus ir kiaušinių su lukšto anomalijomis skaičių.


MS-H Vaccine vartojamas įlašinant po vieną lašą į kiekvieną akį. Visus pulko paukščius reikia vakcinuoti tuo pačiu metu.


Kaip veikia MS-H Vaccine?


MS-H Vaccine sudėtyje yra gyvos, susilpnintos padermės Mycoplasma synoviae. „Susilpninta“ reiškia, kad padermė iš pradžių buvo susilpninta tam, kad nesukeltų ligos.


MS-H Vaccine, kaip ir visos vakcinos, veikia „mokydamos“ imuninę sistemą (natūralią organizmo apsaugos sistemą), kaip apsisaugoti nuo ligos. Įlašinus viščiukams MS-H Vaccine, jų imuninė sistema atpažįsta susilpnintą padermę kaip svetimkūnį ir pagamina prieš jį apsauginių antikūnų. Ateityje, jei gyvūnai vėl užsikrės Mycoplasma synoviae, imuninė sistema reaguos greičiau. Tai padės juos apsaugoti nuo ligos.


Kaip buvo tiriamas MS-H Vaccine?


Bendrovė pateikė laboratorinių tyrimų ir vieno natūraliomis sąlygomis atlikto tyrimo duomenis. Laboratoriniai tyrimai buvo Mycoplasma synoviae infekcijos provokacinis modelis ir tyrimas, kuriame tirtas vakcinacijos poveikis kiaušinio lukšto anomalijoms. Natūraliomis sąlygomis atlikto tyrimo metu buvo tiriama, kaip laikėsi vakcinuoti viščiukai perkėlus juos į pulkus, kuriuose anksčiau būta Mycoplasma synoviae infekcijos užkrato.


Kokia MS-H Vaccine nauda nustatyta tyrimuose?


Laboratoriniai tyrimai parodė, kad MS-H Vaccine sumažina oro maišų pažeidimus ir kiaušinių su lukšto anomalijomis skaičių. Iš natūraliomis sąlygomis atlikto tyrimo papildomos informacijos negauta.


Kokia rizika siejama su MS-H Vaccine naudojimu?


Vakcina nesukelia jokių žinomų šalutinių reiškinių.


Negalima skirti dedantiems kiaušinius paukščiams arba likus 5 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios.


Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?


Vakcinai atsitiktinai patekus į akis ar ant veido, juos reikia kruopščiai nuplauti vandeniu.


Kokia yra išlauka?


Išlauka yra laikas, kuris turi praeiti nuo vaisto vartojimo iki tol, kol gyvūną bus galima paskersti, o mėsą arba kiaušinius ar pieną panaudoti žmonių maistui. MS-H Vaccine išlauka mėsai ir kiaušiniams yra nulis parų.


Kodėl MS-H Vaccine buvo patvirtintas?


CVMP padarė išvadą, kad MS-H Vaccine teikiama nauda yra didesnė už jos keliamą riziką skiriant ją būsimiems veisliniams broileriams, būsimoms veislinėms dedeklėms ir būsimoms dedeklėms aktyviai imunizuoti, norint sumažinti Mycoplasma synoviae sukeliamų oro maišų pažeidimus ir kiaušinių su lukšto anomalijomis skaičių, ir rekomendavo suteikti MS-H Vaccine rinkodaros teisę. Naudos ir rizikos balanso aprašymą galima rasti šio EPAR mokslinės diskusijos modulyje.

Kita informacija apie MS-H Vaccine


Europos Komisija 2011-06-14 bendrovei „Pharmsure Ltd“ suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojančią vakcinos MS-H Vaccine rinkodaros teisę. Informacija apie šios vakcinos skyrimą pateikta ant etiketės/išorinės pakuotės.


Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2011-06-14.


EMA/477992/2011

EMEA/V/C/000161


EPAR santrauka plačiajai visuomenei


MS-H Vaccine

Vakcina nuo MS-H padermės Mycoplasma synoviae


Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo santrauka. Jame paaiškinama, kaip Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) remdamasis pateiktais dokumentais įvertino atliktus tyrimus ir kokias vaisto naudojimo rekomendacijas pateikė.


Net ir perskaitę šį dokumentą, nepamirškite pasikonsultuoti tiesiogiai su veterinaru. Taip pat kreipkitės į veterinarą, jei norite daugiau sužinoti apie savo gyvūno sveikatą arba gydymą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kokiu pagrindu priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių diskusijų dalį (taip pat EPAR dalis).


Pagrindinis puslapis
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.