novo

Semintra

Kas ir Semintra?


Semintra ir zāles, kas satur aktīvo vielu telmisartānu. Tās ir pieejamas kā 4 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai.


Kāpēc lieto Semintra?


Semintra lieto, lai mazinātu proteinūriju (olbaltumielu izdali urīnā). To var izraisīt hroniska (ilgstoša) nieru slimība, kas ir plaši izplatīta vecākiem kaķiem. To raksturo pakāpeniska nieru darbības pasliktināšanās laika gaitā.


Ieteicamā deva ir 1 mg telmisartāna uz vienu ķermeņa masas kilogramu, ko ievada mutē vienreiz dienā ar šim nolūkam paredzētu šļirci.


Semintra darbojas ?


Semintra aktīvā viela telmisartāns ir angiotensīna II receptoru antagonists, kas nozīmē, ka tas organismā bloķē hormona angiotensīna II darbību. Angiotensīns II ir iedarbīgs vazokonstriktors (viela, kas sašaurina asinsvadus). Bloķējot receptorus, kuriem parasti piesaistās angiotensīns II, telmisartāns pārtrauc šā hormona iedarbību, ļaujot asinsvadiem paplašināties. Tas samazina asinsspiedienu, kā rezultātā ir mazāka olbaltumvielu izdale urīnā, kas, savukārt, var palēnināt nieru slimības attīstību.

Kā noritēja Semintra izpēte?


Semintra tika salīdzinātas ar benzaprilu (citām veterinārām zālēm proteinūrijas mazināšanai) lauka pētījumā, iesaistot 224 kaķus ar hronisku nieru slimību, kas pārsvarā bija vecāki par 11 gadiem. Galvenais iedarbīguma rādītājs bija spēja samazināt proteinūriju.


Kāds ir Semintra iedarbīgums šajos pētījumos?


Semintra bija tikpat efektīvas kā benazeprils proteinūrijas mazināšanā kaķiem ar hronisku nieru slimību. Semintra samazināja olbaltumvielu izdali urīnā pirmo septiņu dienu laikā pēc ārstēšanas sākuma.


Kāds pastāv risks, lietojot Semintra?


Tika novērotas retas (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10 000 dzīvniekiem), vieglas un pārejošas blakusparādības, kas skar zarnu darbību. Tās bija šādas (biežuma samazināšanās secībā): viegla, periodiska atraugāšanās, vemšana, caureja un mīksti izkārnījumi. Var tikt novērota arī asinsspiediena pazemināšanās un sarkano asinsšūnu skaita samazināšanās.


Pilns visu Semintra izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.


Semintra nedrīkst lietot kaķiem grūsnības vai laktācijas laikā. Tās nedrīkst dot arī dzīvniekiem ar paaugstinātu jutību pret telmisartānu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu.


Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?


Semintra nejaušas norīšanas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība un jāuzrāda ārstam lietošanas instrukcija vai marķējums. Cilvēkam, kas ievada zāles, jāuzmanās, lai Semintra neiekļūst acīs. Ja zāles nokļūst acīs, tās jāizskalo ar ūdeni. Pēc šo zāļu ievadīšanas vienmēr jāmazgā rokas. Grūtniecēm ir jābūt īpaši uzmanīgām, lai izvairītos no saskares ar šīm zālēm. Cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret telmisartānu vai pret citiem angiotenzīna II receptoru antagonistiem jāizvairās no kontakta ar Semintra.


Kāpēc Semintra tika apstiprinātas?


Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvumi, lietojot Semintra saskaņā ar apstiprinātajām

«indikācijām», pārsniedz šo zāļu radīto risku un ieteica izsniegt Semintra reģistrācijas apliecību. Ieguvumu un riska attiecība ir atrodama šā EPAR zinātniskā iztirzājuma modulī.


Cita informācija par Semintra.


Eiropas Komisija 13.02.2013 izsniedza Semintra reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz etiķetes/ārējā iepakojuma.


Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 13.02.2013.


EMA/807628/2012 EMEA/V/C/002436


EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai


Semintra

telmisartāns


Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.


Šis dokuments nevar aizvietot tiešās pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir EPAR daļa).


Mājas lapa
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.