eisai

Semintra

τελμισαρτάνη

Τι είναι το Semintra;


Το Semintra είναι κτηνιατρικό φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία τελμισαρτάνη. Διατίθεται σε μορφή πόσιμου διαλύματος των 4 mg/ml.


Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Semintra;


Το Semintra ενδείκνυται για τη μείωση της πρωτεϊνουρίας (πρωτεΐνες στα ούρα). Η πρωτεϊνουρία μπορεί να εμφανιστεί σε γάτες που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μια συχνή ασθένεια των ηλικιωμένων γατών η οποία χαρακτηρίζεται από προοδευτική επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας συν τω χρόνω.


Η συνιστώμενη δόση είναι 1 mg τελμισαρτάνης ανά kg σωματικού βάρους και χορηγείται μία φορά την ημέρα από το στόμα με τη χρήση της δοσομετρικής σύριγγας που παρέχεται στη συσκευασία.


Πώς δρα το Semintra;


Η τελμισαρτάνη, η δραστική ουσία του Semintra, είναι «ανταγωνιστής των υποδοχέων της αγγειοτασίνης II», δηλαδή αναστέλλει τη δράση μιας ορμόνης στον οργανισμό που ονομάζεται

αγγειοτασίνη II. Η αγγειοτασίνη ΙΙ είναι ισχυρό αγγειοσυσταλτικό (ουσία που προκαλεί τη στένωση των

αιμοφόρων αγγείων). Αναστέλλοντας τη δράση των υποδοχέων στους οποίους προσκολλάται συνήθως

η αγγειοτασίνη ΙΙ, η τελμισαρτάνη καταστέλλει τη δράση της ορμόνης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων. Έτσι, η αρτηριακή πίεση ελαττώνεται με αποτέλεσμα τη μείωση των πρωτεϊνών στα ούρα, η οποία μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νεφρικής πάθησης.


Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Semintra;


Το Semintra συγκρίθηκε με βεναζεπρίλη (ένα άλλο κτηνιατρικό φάρμακο για τη μείωση της πρωτεϊνουρίας) σε επιτόπια μελέτη στην οποία μετείχαν 224 γάτες, στην πλειοψηφία τους ηλικίας άνω των 11 ετών, με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ο βασικός δείκτης μέτρησης της αποτελεσματικότητας ήταν η ικανότητα του φαρμάκου να μειώσει την πρωτεϊνουρία.


Ποιο είναι το όφελος του Semintra σύμφωνα με τις μελέτες;


Το Semintra αποδείχθηκε εξίσου αποτελεσματικό με τη βεναζεπρίλη στη μείωση της πρωτεϊνουρίας των γατών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Το Semintra μείωσε τη συγκέντρωση πρωτεϊνών στα ούρα εντός των επτά πρώτων ημερών από την έναρξη της θεραπείας.


Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Semintra;


Τα γαστρεντερικά συμπτώματα που εμφανίστηκαν σε σπάνιες περιπτώσεις ήταν (με σειρά φθίνουσας συχνότητας εμφάνισης) ήπια και διαλείπουσα (περιοδική) παλινδρόμηση, έμετος, διάρροια ή μαλακά κόπρανα. Επίσης, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί μείωση της αρτηριακής πίεσης και του αριθμού των ερυθροκυττάρων.


Ο πλήρης κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με το Semintra περιλαμβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.


Το Semintra δεν πρέπει να χορηγείται σε έγκυες ή θηλάζουσες γάτες. Επίσης, δεν πρέπει να χορηγείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας των ζώων στην τελμισαρτάνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του φαρμάκου.


Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο;


Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης του Semintra, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή επιδεικνύοντας στον γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου. Το άτομο που χορηγεί το Semintra πρέπει να αποφεύγει την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με

νερό. Τα χέρια πρέπει να πλένονται μετά τη χορήγηση του φαρμάκου. Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να

δίνουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το προϊόν. Τα άτομα που παρουσιάζουν υπερευαισθησία στην τελμισαρτάνη ή σε άλλους ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης II θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το Semintra.


Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Semintra;


Η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι τα οφέλη του Semintra υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό στις εγκεκριμένες ενδείξεις και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας

κυκλοφορίας για το εν λόγω φάρμακο. Η σχέση οφέλους-κινδύνου περιγράφεται στην ενότητα της

επιστημονικής συζήτησης της παρούσας EPAR.

Λοιπές πληροφορίες για το Semintra:


Στις 13 Φεβρουαρίου 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Semintra. Πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς συνταγογράφησης του συγκεκριμένου φαρμάκου διατίθενται στην ετικέτα της συσκευασίας/εξωτερική συσκευασία.


Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: 13 Φεβρουαρίου 2013


EMA/807628/2012 EMEA/V/C/002436


Περίληψη EPAR για το κοινό


Semintra

τελμισαρτάνη


Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις

σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου.


Το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις συμβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας επικοινωνήστε με τον

κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συστάσεις της CVMP συμβουλευθείτε την

επιστημονική συζήτηση (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην EPAR).


Αρχική σελίδα
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEesti-keelEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.