ferring

Nobivac Bb

Mis on Nobivac Bb?


Nobivac Bb on vaktsiin, mis sisaldab elusbakteri Bordetella bronchiseptica tüve B-C2. Nobivac Bb on pulber ja lahusti, millest valmistatavat suspensiooni manustatakse nina kaudu.


Milleks Nobivac Bb-d kasutatakse?


Nobivac Bb-d kasutatakse ühekuuliste või vanemate kasside vaktsineerimiseks bakteri

B. bronchiseptica põhjustatud (gripilaadse) haiguse vastu.

Kasside vaktsineerimiseks manustatakse neile ühte ninasõõrmesse 0,2 ml annus. Immuunsus nakkuse vastu tekib tavaliselt ligikaudu kolme päeva pärast ja kestab kuni üks aasta.


Kuidas Nobivac Bb toimib?


Nobivac Bb on vaktsiin. Vaktsiinid õpetavad immuunsüsteemi (organismi loomulikke kaitsemehhanisme) ennast haiguse eest kaitsma. Nobivac Bb sisaldab elusat B. bronchiseptica tüve B-C2. Kui kassile antakse vaktsiini, peab immuunsüsteem baktereid „võõrasteks“ ja produtseerib nende vastu erilist tüüpi antikehi. Kui siis immuunsüsteem uuesti nende bakteritega kokku puutub, on ta võimeline antikehi kiiremini produtseerima. Nobivac Bb-s sisalduv elusbakteri tüvi erineb muud tüüpi B. bronchiseptica'test selle poolest, et selles puuduvad teatud molekulid ning seetõttu on haiguse põhjustamine vähem tõenäoline. Seepärast on seda sobiv vaktsiinina kasutada. B. bronchiseptica vastaseid ninakaudseid vaktsiine kasutatakse ka koertel.


Kuidas Nobivac Bb efektiivsust uuriti?


Nobivac Bb efektiivsust uuriti kolmes põhiuuringus, millesse kaasati eri tõugu kasse. Kasse vaktsineeriti Nobivac Bb-ga ja viidi siis kontakti loodusliku B. bronchiseptica'ga. Nobivac Bb oli esimene B. bronchiseptica vaktsiin, millele anti kassidel kasutamiseks müügiluba.


Milles seisneb uuringute põhjal Nobivac Bb kasulikkus?


Põhiuuringud näitasid Nobivac Bb efektiivsust B. bronchiseptica põhjustatud sümptomite vähendamisel.


Millised on Nobivac Bb-ga kaasnevad riskid?


Vahetevahel esinevad kõrvalnähud on aevastamine, köhimine ja vähene mööduv eritis silmadest või ninast. Raskemate nähtudega loomade puhul võib osutuda vajalikuks antibiootikumravi.


Milliseid ettevaatusmeetmeid peab loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene võtma?


Vaktsiini võib manustada ainult veterinaararst. Juhusliku manustamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata ravimi pakendi infolehte või etiketti. Kuigi nõrga immuunsüsteemiga inimestel on oht nakatuda B. bronchiseptica'ga äärmiselt väike, ei ole nende inimestega lähedalt kokkupuutuvaid kasse soovitatav Nobivac Bb-ga vaktsineerida, sest kuni ühe aasta jooksul alates vaktsineerimisest võib kassidelt aeg-ajalt erituda baktereid.


Miks Nobivac Bb heaks kiideti?


Veterinaarravimite komitee otsustas, et Nobivac Bb kasutamisel on kasulikkus suurem kui sellega seotud ohud. Ravimi kasulikkuse ja riski suhte leiate käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande 6. jaotisest.


Muu teave Nobivac Bb kohta


Euroopa Komisjon väljastas Nobivac Bb müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Intervet International B.V. 10. septembril 2002. Müügiluba pikendati 25. septembril 2007. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.


Kokkuvõtte viimane uuendus: 25-09-2007.©EMEA 2007

Lk 2/2

European Medicines Agency

Veterinary Medicines


EMEA/V/C/068


EUROOPA AVALIK HINDAMISARUANNE NOBIVAC BB

Kokkuvõte üldsusele


Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati soovitused ravimi kasutustingimuste kohta.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, võtke palun ühendust oma loomaarstiga. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).


Koduleht
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.