eisai

Nobivac Piro

Mis on Nobivac Piro?

Nobivac Piro on vaktsiin, mis sisaldab parasiitide Babesia canis ja Babesia rossi antigeene (valke). Nobivac Piro on lüofilisaat (külmkuivatatud graanul) ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks.


Milleks Nobivac Pirot kasutatakse?

Nobivac Pirot kasutatakse 6-kuuste ja vanemate koerte aktiivseks immuniseerimiseks

punalibledes elava alglooma (ainurakse organismi) B. canis'e vastu, mida kannavad edasi puugid. Vaktsiin võib vähendada ägeda (lühiajalise) babesioosi (B. canis'ega nakatumisest

põhjustatud haigus, millele on iseloomulik nõrkus, palavik ja kollatõbi) ja aneemia

(punaliblede vähesus) sümptomite raskust.

Baasvaktsineerimiseks manustatakse Nobivac Pirot kahe 1 ml süstina naha alla kolme- kuni kuuenädalase intervalliga. Revaktsineerimiseks tuleb teha üks süst iga kuue kuu järel.

Immuunsus tekib kolme kuu möödumisel vaktsineerimiskuurist ning püsib vähemalt kuus kuud.

Vaktsineerida tohib ainult terveid koeri. B. canis'ega nakatunud koeri, kellel sümptomid puuduvad, tuleb enne vaktsineerimist nõuetekohaselt ravida. Vaktsineerida on soovitatav vähemalt üks kuu enne puugihooaja algust ning vaktsineerimise ajal vähendada puukidega

kokkupuutumise võimalusi.


Kuidas Nobivac Piro toimib?

Nobivac Piro on vaktsiin. Vaktsiinid õpetavad immuunsüsteemi (organismi loomulikke

kaitsemehhanisme) ennast haiguse eest kaitsma. Nobivac Piro sisaldab väheses koguses

B. canis'e ja sellele lähedase liigi B. rossi antigeene (lahustuvaid parasiidi antigeene), mis on eraldatud parasiitide kultuurist punalibledes. Vaktsiin sisaldab parema ravivastuse

stimuleerimiseks ka adjuvanti (ühendit nimetusega saponiin). Kui koerale antakse vaktsiini,

peab immuunsüsteem antigeene "võõrasteks" ja produtseerib nende vastu antikehi. Kui siis immuunsüsteem uuesti B. canis'ega kokku puutub, on ta võimeline antikehi kiiremini produtseerima. See aitab babesioosi sümptomeid vähendada. Kuna B. canis'e antigeenid on väga varieeruvad, toimivad B. canis'e vaktsiinid efektiivselt vaid sel juhul, kui need sisaldavad ka B. rossi antigeene.

Medicinal product no longer authorised

Kuidas Nobivac Piro efektiivsust uuriti?

Nobivac Piro efektiivsust uuriti kolmes laboratoorses uuringus, milles koeri vaktsineeriti ja viidi seejärel kontakti loodusliku Babesiaga. Ühes peamises väliuuringus uuriti ka vähemalt

kuue kuu vanuseid erinevat tõugu koeri, kes said kaks Nobivac Piro süsti kolmenädalase intervalliga. Vaktsineerimise toimet võrreldi platseeboga (näiv ravim) vaktsineerimise

toimega. Efektiivsust mõõdeti põhiliselt koerte osakaaluga, kellel kahe nädala möödumisel teisest süstist tekkisid B. canis'e ja B. rossi vastased antikehad.


Milles seisneb uuringute põhjal Nobivac Piro kasulikkus?

Nobivac Piro stimuleeris antikehade produktsiooni platseebost efektiivsemalt: vaktsineeritud koerte seas oli rohkem kui platseebot saanud koerte seas neid, kellel tekkisid antikehad.


Millised on Nobivac Piroga kaasnevad riskid?

Pärast vaktsineerimist tekivad vaktsineerimiskohal sageli valulik turse või kõvad sõlmed. Üldjuhul need kaovad nelja päeva jooksul, kuid vahel harva võivad püsida kuni 14 päeva pärast teist süsti. Sagedad kõrvalnähud on ka letargia (loidus) ja isu vähenemine, millega

mõnikord kaasnevad palavik ja jäik kõnnak. Need reaktsioonid peaksid kaduma kahe kuni kolme päeva jooksul.

Vaktsineerimine Nobivac Piroga ei hoia ära nakatumist, kuid B. canis'e põhjustatud haigestumine kulgeb kergema vormina. Kui tekivad kerged sümptomid, mis püsivad kauem kui kaks päeva, tuleb pidada nõu veterinaararstiga.

Tiinetel või imetavatel koertel ei tohi Nobivac Pirot kasutada.


Milliseid ettevaatusmeetmeid peab loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene võtma?

Juhusliku iseenesele süstimise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata ravimi pakendi

infolehte või etiketti.


Miks Nobivac Piro heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee otsustas, et Nobivac Piro soodne toime selle kasutamisel 6-kuuste

ja vanemate koerte aktiivseks immuniseerimiseks B. canis'e vastu vähendamaks ägeda babesioosi (B. canis) kliinilisi tunnuseid ja PCV-meetodil (Packed Cell Volume) mõõdetavat

aneemiat on suurem kui sellega kaasnevad ohud, ning Nobivac Pirole soovitati anda

müügiluba. Ravimi kasulikkuse ja riski suhte leiate käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande 6. jaotisest.


Muu teave Nobivac Piro kohta

Euroopa Komisjon väljastas Nobivac Piro müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Intervet International B.V. 2. septembril 2004. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud sildil/välispakendil.


Kokkuvõtte viimane uuendus: 30-08-2007.


Medicinal product no longer authorised

EMEA/V/C/084


EUROOPA AVALIK HINDAMISARUANNE NOBIVAC PIRO

Kokkuvõte üldsusele


Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati soovitused ravimi kasutustingimuste kohta. See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, võtke palun ühendust oma loomaarstiga. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).


Koduleht
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.