sumitomo

Nobilis IB Primo QX

lindude infektsioosse bronhiidi elusviiruse tüvi D388

Mis on Nobilis IB Primo QX?


Nobilis IB Primo QX on veterinaarvaktsiin, mis sisaldab lindude infektsioosse bronhiidi elus atenueeritud (nõrgestatud) viiruse tüve D388. Nobilis IB Primo QX-i turustatakse lüofilisaadina (külmkuivatatud pulbrina) koos lahustiga või ilma. Kasutamiseks valmistatakse vaktsiinist suspensioon.


Milleks Nobilis IB Primo QX-i kasutatakse?


Nobilis IB Primo QX-i kasutatakse kanade kaitsmiseks viirusliku infektsioosse bronhiidi eest, mida tekitavad infektsioosse bronhiidi viiruse tüved (QX-i laadsed variandid), nagu tüvi D388. Vaktsiini manustatakse kanadele alates 1. elupäevast ja vanematele; seda pihustatakse kanadele või tilgutatakse neile silma või ninaavasse. Kaitse kestab 8 nädalat.


Kuidas Nobilis IB Primo QX toimib?


Nobilis IB Primo QX on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi loomulikke kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Nobilis IB Primo QX-is sisalduv lindude infektsioosse bronhiidi viirus on atenueeritud (nõrgestatud), et see ei põhjustaks haigust. Kui kanadele manustatakse vaktsiini, peab loomade immuunsüsteem viirust võõraks ja tekitab selle vastu antikehi. Kui loomad puutuvad hiljem viirusega uuesti kokku, tekivad antikehad kiiremini. See aitab neid infektsioosse bronhiidi eest kaitsta.

Kuidas Nobilis IB Primo QX-i uuriti?


Vaktsiini efektiivsust kanadel uuriti kõigepealt mitmes laboriuuringus. Uuringute eesmärk oli kindlaks teha, kui ruttu tekib kanadel täielik kaitse, kui kaua kestab kaitse QX-i laadsete variantide põhjustatud infektsioosse bronhiidi vastu ja milline on maternaalsete antikehade mõju vaktsiini efektiivsusele.


Nobilis IB Primo QX-i efektiivsust uuriti kahes väliuuringus.


Esimeses uuringus vaktsineeriti broilerid (lihakanad) pihustamismeetodil nii Nobilis IB Primo QX-iga kui ka Nobilis IB Ma5-ga, mis on infektsioosse bronhiidi viiruse Massachusettsi tüve vastane vaktsiin. 3 nädalat pärast vaktsineerimist nakatati viirusega kaht katserühma (kummaski 28 lindu), üht rühma QX-i tüvega ja teist rühma M41 tüvega. Katselise nakatamise efektiivsuse tõendajaks olid lindude kontrollrühmad, keda ei vaktsineeritud.


Teises uuringus vaktsineeriti pihustamismeetodil 42 broilerit nende 1. elupäeval ja 3 nädalat pärast vaktsineerimist nakatati neid katseliselt viiruse QX-i tüvega. Katselise nakatamise efektiivsuse tõendajaks olid vaktsineerimata kanad.


Milles seisneb uuringute põhjal Nobilis IB Primo QX-i kasulikkus?


Laboriuuringud näitasid, et vaktsiin avaldas täielikku mõju 3. nädalaks ja kaitse kestis 8 nädalat; kaitset ei mõjutanud maternaalsed antikehad.


Esimeses väliuuringus kaitses Nobilis IB Primo QX-i ja Nobilis IB Ma5 kombinatsioon QX-i tüve eest 100% vaktsineeritud lindudest ja M41 eest oli kaitstud 90% vaktsineeritud lindudest võrreldes vaktsineerimata lindudega, kellest ükski ei olnud kaitstud.


Teises väliuuringus oli katselise nakatamise eest kaitstud 93% Nobilis IB Primo QX-iga vaktsineeritud lindudest ja vaktsineerimata lindudest ei olnud ükski kaitstud.


Mis riskid Nobilis IB Primo QX-iga kaasnevad?


Nobilis IB Primo QX-i ei tohi manustada munevatele lindudele ega 4 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.


Pärast vaktsineerimist võib vähemalt 10 päeva jooksul esineda kerge lühiajaline reaktsioon hingamisteedes, sh eritis ninaavadest. Selliseid reaktsioone esineb väga harva (vähem kui 1 linnul 10 000-st).


Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?


Pihustamismeetodil vaktsineerimise korral tuleb ravimi käsitsemisel kanda silmi kaitsvat maski. Viiruse leviku vältimiseks tuleb pärast vaktsineerimist pesta ja desinfitseerida käed ja varustus.


Kui pikk on keeluaeg?


Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha või mune või piima tarvitada inimtoiduks. Nobilis IB Primo QX-i keeluaeg kanade puhul on 0 päeva.


Miks Nobilis IB Primo QX heaks kiideti?


Veterinaarravimite komitee järeldas, et heakskiidetud näidustusel on Nobilis IB Primo QX-i kasulikkus suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda Nobilis IB Primo QX-i müügiloa. Komitee pidas

vajalikuks üleannustamise kohta lisauuringu esitamist. Ravimi kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu jaotises.


Muu teave Nobilis IB Primo QX-i kohta


Euroopa Komisjon andis Nobilis IB Primo QX-i müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil,

4. septembril 2014. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil. Kokkuvõtte viimane uuendus: 07-2014.


EMA/381626/2014 EMEA/V/C/002802


Kokkuvõte üldsusele


Nobilis IB Primo QX

lindude infektsioosse bronhiidi elusviiruse tüvi D388


Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused.


See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).


Koduleht
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDanskDeutschEllinikaEnglishEspanolFrancaisHrvatskiItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.