biogen

MS-H Vaccine

vaccine mod Mycoplasma synoviae

Hvad er MS-H Vaccine?


MS-H Vaccine er en vaccine, der indeholder en stamme af bakterien Mycoplasma synoviae, som kaldes MS-H. Det fås som øjendråber.


Hvad anvendes MS-H Vaccine til?


MS-H Vaccine anvendes til kyllinger fra 5-ugers-alderen for at beskytte dem mod Mycoplasma synoviae. Denne bakterie forårsager infektion hos fugle, almindeligvis i lungerne og i "luftsækkene", som er de særlige sække i fuglens krop, hvor luften opbevares under vejrtrækningen. Infektion med Mycoplasma synoviae forbindes ligeledes med dårlig kvalitet af æggeskallen. MS-H Vaccine anvendes

til unge kyllinger, der opdrættes til at være slagtekyllinger (til kødproduktion) og æglæggende høns (til

ægproduktion) for at mindske skaderne på luftsækkene og reducere antallet af æg med unormal skal. MS-H Vaccine gives som en øjendråbe i det ene øje. Hele flokken bør vaccineres samtidig.

Hvordan virker MS-H Vaccine?


MS-H vaccine indeholder en levende, svækket stamme af Mycoplasma synoviae. "Svækket" betyder, at stammen først er blevet svækket, så den ikke er sygdomsfremkaldende.


Ligesom alle andre vacciner virker MS-H Vaccine ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige forsvar), hvordan det skal beskytte sig mod en sygdom. Når MS-H Vaccine gives til kyllinger, opfatter


immunsystemet den svækkede stamme som "fremmed" og danner antistoffer mod den. Hvis dyrene senere udsættes for Mycoplasma synoviae, vil immunsystemet hurtigere kunne reagere. Dette er med til at beskytte mod sygdommen.


Hvordan blev MS-H Vaccine undersøgt?


Virksomheden fremlagde data fra laboratorieundersøgelser og fra en feltundersøgelse. Laboratorieundersøgelsen omfattede en belastningsundersøgelse af Mycoplasma synoviae-infektion samt en undersøgelse, hvor man så på vaccinationens virkning på uregelmæssige æggeskaller. I feltundersøgelsen så man på, hvordan vaccinerede kyllinger klarede sig, når de blev flyttet til flokke, der tidligere havde haft en Mycoplasma synoviae-infektion.


Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved MS-H Vaccine?


Laboratorieundersøgelserne viste, at MS-H Vaccine mindsker skaderne på luftsækkene og reducerer antallet af æg med unormal skal. Feltundersøgelsen gav ingen yderligere information.


Hvilken risiko er der forbundet med MS-H Vaccine?


Vaccinen har ingen kendte bivirkninger.


Den må ikke bruges til æglæggende fugle eller inden for fem uger efter æglægningsperiodens start.


Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller kommer i berøring med dyret?


Hvis vaccinen ved et uheld kommer i berøring med ansigtet eller øjnene, skal der vaskes grundigt med vand.


Hvad er tilbageholdelsestiden?


Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter lægemidlets indgivelse, før dyret kan slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum, eller æg og mælk kan anvendes til menneskeligt konsum. Tilbageholdelsestiden for MS-H Vaccine for kød og æg er nul dage.


Hvorfor blev MS-H Vaccine godkendt?


CVMP konkluderede, at fordelene ved MS-H Vaccine opvejer risiciene til aktiv immunisering af kommende avlshøns til slagtning, kommende avlshøns til æglægning og kommende æglæggende høns for at mindske skaderne på luftsækkene og reducere antallet af æg med unormal skaldannelse som følge af Mycoplasma synoviae, og anbefalede, at der blev udstedt markedsføringstilladelse for MS-H Vaccine. Risk/benefit-forholdet fremgår af afsnittet om den videnskabelige drøftelse i denne EPAR.


Andre oplysninger om MS-H Vaccine:


Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union for MS-H vaccine til Pharmsure Ltd den 14/06/2011. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for dette lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage.


Dette sammendrag blev sidst ajourført den 14/06/2011.


MS-H Vaccine


Side 2/2


EMA/477983/2011 EMEA/V/C/000161


EPAR sammendrag for offentligheden


MS-H Vaccine

vaccine mod Mycoplasma synoviae-stamme MS-H


Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor.


Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP's anbefalinger, kan du læse den videnskabelige drøftelse (også en del af denne EPAR).


Hjemmeside
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
BalgarskiCestinaDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.