stada

MS-H Vaccine

Какво представлява ваксината MS-H?


Ваксината MS-H съдържа щам на бактерията Mycoplasma synoviae, наречен MS-H. Предлага се под формата на капки за очи.


За какво се използва ваксината MS-H?


Ваксината MS-H се използва при пилета над петседмична възраст за предпазване от заразяване с Mycoplasma synoviae. Тази бактерия предизвиква инфекции при птиците, основно в белите дробове и въздушния мехур, специализирани органи в тялото на птиците, където въздухът се съхранява по време на дишане. Инфекциите с Mycoplasma synoviae се свързват също с влошено качество на черупката на яйцето. Ваксината MS-H се използва при млади пилета, отглеждани за бройлери (за месо) и носачки (за яйца), за намаляване на уврежданията на въздушния мехур и за намаляване на броя на яйцата с неправилно образуване на черупката.


Ваксината MS-H се прилага, като се накапва една капка в окото. Цялото ято трябва да се ваксинира по едно и също време.


Как действа ваксината MS-H?


Ваксината MS-H съдържа жив, атенюиран щам на Mycoplasma synoviae. „Атенюиран“ означава, че щамът първо е отслабен, за да не предизвиква заболяване.


Подобно на всички ваксини, ваксината MS-H действа, като „обучава“ имунната система (естествените защитни сили на организма) да се защитава от дадено заболяване. При прилагане на ваксината MS-H имунната система на пилетата разпознава отслабения щам като „чужд“ и изработва защита срещу него. Впоследствие, при повторно излагане на Mycoplasma synoviae, имунната система e способна да отговори по-бързо. Това помага за защита от заболяването.


Как е проучена ваксината MS-H?


Компанията предоставя данни от лабораторни проучвания и от едно полево изпитване. Лабораторните проучвания включват модел на заразяване с Mycoplasma synoviae, както и проучване, изследващо ефекта на ваксинацията върху нарушенията на яйчните черупки. Полевото проучване проследява състоянието на ваксинирани пилета, преместени в ята, в които е имало инфекция с Mycoplasma synoviae.


Какви ползи от ваксината MS-H са установени в проучванията?


Лабораторните проучвания показват, че ваксината MS-H намалява уврежданията на въздушния мехур и намалява броя на яйцата с неправилно образуване на черупките. Полевото проучване не добавя допълнителна информация.


Какви са рисковете, свързани с ваксината MS-H?


Не са наблюдавани странични реакции на ваксината.


Не трябва да се използва при птици в период на яйсеносене или най-малко пет седмици преди началото на периода на яйценосене.


Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или влиза в контакт с животното?


При случайно попадане на ваксината в лицето или очите на оператора, лицето и очите трябва да бъде щателно измити с вода.


Какъв е карентният срок?


Карентен срок е разрешеният времеви интервал между последното прилагане на лекарството и момента, когато животното да може да бъде заклано, а месото му да се използва за консумация от хора или яйцата и млякото да се използват за консумация от хората. Карентният срок на ваксината MS-H за месо и яйца е нула дни.


Какви са основанията за одобряване на ваксината MS-H?


CVMP заключава, че ползите от ваксината MS-H са по-големи от рисковете при активната имунизация на бъдещи развъдни бройлери, бъдещи развъдни носачки и бъдещите кокошки носачки за намаляване на уврежданията на въздушния мехур и намаляване на броя на яйцата с неправилно образуване на черупката, предизвикани от Mycoplasma synoviae, и препоръчва

издаването на лиценз за употреба на ваксината MS-H. Съотношението полза/риск може да се намери в модула за научното обсъждане на този EPAR.


Допълнителна информация за ваксината MS-H:


Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за ваксината MS- H на Pharmsure LTD на 14/06/2011. Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери на етикета/външната опаковка.


Дата на последно актуализиране на текста: 14/06/2011


EMA/477981/2011 EMEA/V/C/000161


Резюме на EPAR за обществено ползване


Ваксина MS-H

ваксина срещу щам MS-H на Mycoplasma synoviae


Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинският продукт.


Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).


Начална страница
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
CestinaDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.