daiichi

Semintra

telmisartan

Какво представлява Semintra?


Semintra e лекарство, съдържащо активната субстанция телмисартан (telmisartan). Предлага се под формата на 4 mg/ml перорален разтвор.


За какво се използва Semintra?


Semintra се използва за намаляване на протеинурията (протеин в урината). Тя може да се появи при хронично (продължително) бъбречно заболяване при котки, често срещано заболяване при по-възрастни котки, характеризиращо се с прогресивно изменение на бъбречната функция с времето.


Препоръчителната доза е 1 mg телмисартан на килограм телесно тегло веднъж дневно през устата, като се използва предоставената мерителна спринцовка.


Как действа Semintra?


Активното вещество в Semintra, телмисартан, е „ангиотензин II рецепторен антагонист“, което означава, че блокира действието на хормона в организма, наречен ангиотензин II. Ангиотензин ІІ е мощен вазоконстриктор (вещество, което свива кръвоносните съдове). Като блокира рецептора, с който обикновено се свързва ангиотензин ІІ, телмисартан възпрепятства ефекта на

хормона, в резултат на което кръвоносните съдове се разширяват. Това позволява кръвното налягане да се понижи, като в резултат на това се понижава протеина в урината, което може да забави напредването на бъбречното заболяване.


Как е проучен Semintra?


Semintra е сравнен с беназеприл (друго лекарство, използвано във ветеринарната медицина за намаляване на протеинурията) в клинични проучвания, обхващащи 224 котки, на възраст основно над 11 години, с хронично бъбречно заболяване. Основната мярка за ефективност е способността за намаляване на протеинурията.


Какви ползи от Semintra са установени в проучванията?


Semintra е също толкова ефективен, колкото беназеприл за намаляване на протеинурията при котки с хронично бъбречно заболяване. Semintra понижава протеина в урината през първите седем дни от началото на лечението.


Какви са рисковете, свързани с Semintra?


Леки и преходни нежелани лекарствени реакции, засягащи червата, които се проявяват рядко (засягащи повече от 1, но по-малко от 10 на 10 000 животни) и се изразяват в (с намаляваща честота) лека и периодична регургитация, повръщане, диария или меки изпражнения. Може да се наблюдава и понижение в кръвното налягане и броя на червените кръвни клетки.


За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Semintra, вижте листовката.


Semintra не трябва да се дава на бременни или кърмещи котки. Също така не трябва да се дава на животни, които са свръхчувствителни към телмисартан или някоя от останалите съставки на продукта.


Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или влиза в контакт с животното?


Ако Semintra се погълне случайно, трябва да се потърси незабавно медицинска помощ, като на лекаря се покаже листовката за употреба или етикетът на лекарството. Лицето, което прилага Semintra, трябва да избягва попадането му в очите. При контакт с очите, промийте очите с вода. Винаги измивайте ръцете си след прилагане на продукта. Бременните жени трябва да обръщат особено внимание да избягват контакт с продукта. Лицата, които са свръхчувствителни към телмисартан или ангиотензин II рецепторен антагонист, трябва да избягват контакт със Semintra.


Какви са основанията за одобряване на Semintra?


Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключи, че ползите от Semintra превишават рисковете, когато се използва за одобрените показания, и препоръча на Semintra да бъде издаден лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модул „Научно обсъждане“ от настоящия EPAR.

Допълнителна информация за Semintra:


Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз, за Semintra на 13 февруари 2013. Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери на етикета/външната опаковка.


Дата на последно актуализиране на текста 13 февруари 2013.


EMA/807628/2012 EMEA/V/C/002436


Резюме на EPAR за обществено ползване


Semintra

telmisartan


Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва ветеринарномедицинският продукт.


Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).


Начална страница
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
CestinaDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.