ipsen

Meloxoral

Мелоксикам

Какво представлява Meloxoral?


Meloxoral e бледожълта перорална суспензия, която трябва да се дава смесена с храна или директно през устата на кучета или котки. Meloxoral съдържа активната субстанция мелоксикам (meloxicam) в доза от 0,5 mg/ml (котки) или 1,5 mg/ml (кучета) за пероралната суспензия. Meloxoral е „генерично лекарство”, което означава, че Meloxoral е подобен на „референтен ветеринарномедицински продукт”, който вече е одобрен в Европейския съюз (Metacam). Проведени са проучвания, които потвърждават, че Meloxoral е „биоеквивалентен” на референтния ветеринарномедицински продукт, което означава, че Meloxoral и Metacam се абсорбират и действат по един и същи начин в организма.


За какво се използва Meloxoral?


Meloxoral се използва при кучета за облекчаване на възпаления и болки при мускулно-скелетни смущения. Може да се прилага както при остри нарушения, като тези, наблюдавани след нараняване, така и при хронични (продължителни) смущения. При котки Meloxoral се използва за облекчаване на възпаления и болки при хронични мускулно-скелетни смущения.


Как действа Meloxoral?


Meloxoral съдържа мелоксикам, който принадлежи към клас лекарства, наречени нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Мелоксикам действа, като инхибира синтезата на простагландините. Тъй като простагландините са вещества, които предизвикват възпаление, болка, ексудация и повишена температура, мелоксикам намалява тези прояви.


Как е проучена ефективността на Meloxoral?


Проучванията разглеждат как се абсорбира Meloxoral и ефектите му в организма в сравнение с

Metacam.


Какви са нежеланите реакции, свързани с Meloxoral?


Редките нежелани реакции при употреба на Meloxoral са същите като наблюдаваните при други НСПВС, например загуба на апетит, повръщане, диария, кръв в изпражненията, бъбречна недостатъчност и апатия (липса на жизненост). Тези нежелани реакции като цяло се проявяват в рамките на първата седмица от лечението, обикновено са временни и изчезват след спиране на лечението. В много редки случаи те могат да бъдат тежки или фатални.


Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или влиза в контакт с животното?


Лица, които са свръхчувствителни (алергични) към НСПВС, трябва да избягват контакт с

Meloxoral. При поглъщане трябва незабавно да се потърси медицински съвет. В случай на

инцидентно поглъщане незабавно трябва да се потърси медицински съвет, като на лекаря се покаже листовката или етикета на продукта.


Какви са основанията за одобряване на Meloxoral?


Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) счита, че в съответствие с изискванията на Европейския съюз Meloxoral е показал биоеквивалентност на Metacam. Поради

това становището на CVMP е, че както за Metacam, ползите от Meloxoral са по-големи от рисковете при облекчаване на възпаления и болки при мускулно-скелетни смущения и препоръчва на

Meloxoral да бъде издаден лиценз за употреба.


Съотношението полза-риск може да се намери в модул 6 на настоящия ЕPAR.


Допълнителна информация за Meloxoral:


Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Meloxoral на LeVet B.V. на 19/11/2010 г. Информация относно начина на предписване на този продукт може да бъде открита върху етикета на външната опаковка.


Дата на последно актуализиране на текста: 19/11/2010


Meloxoral

EMA/CVMP/712026/2010 Страница 2/2


EMA/499888/2010 EMEA/V/C/151


Резюме на EPAR за обществено ползване


Meloxoral

Мелоксикам


Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинския продукт.


Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).


Начална страница
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Z
CestinaDanskDeutschEesti-keelEllinikaEnglishEspanolFrancaisItalianoLatviesu-valodaLietuviu-kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguesRomanaSlovencinaSlovenscinaSuomiSvenska

© 2015.